Zamieszanie w organizacji ruchu drogowego.

Przecięcie się dwóch grup uczestników ruchu drogowego a może jednak trzech grup uczestników ruchu drogowego – czy kierujący pojazdem sam musi wybierać?

Znaki informacyjne mają na celu poinformowanie kierujących pojazdami o rodzaju drogi i sposobie korzystania oraz o obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu przeznaczonych dla użytkowników dróg.

W analizowanej sytuacji drogowo-ruchowej skupimy się na ważnym elemencie dla kierujących pojazdem jakim jest POINFORMOWANIE ich m.in. o rodzaju drogi czy sposobie korzystania z niej.

W naszej sytuacji przekaz informacji dla kierujących pojazdami odbywa się za pomocą m.in. poniższych znaków informacyjnych:

D-6 przejście dla pieszych

Znak D-6 „przejście dla pieszych” oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

Znak D-6b „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” oznacza występujące obok siebie miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych w poprzek drogi oraz miejsca przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

Różnica tych dwóch znaków drogowych D-6 i D-6b na „pierwszy rzut oka” może być mało widoczna, szczególnie w oddali, ponieważ dwa kształty znaku, niebieski kwadrat i biały trójkąt są takie same. Jedynie to czarne postacie na tle białego trójkąta różnią się między sobą. Różnica ta istotna jest dla kierujących pojazdami ponieważ m.in. od treści przekazu dostosowują oni prędkość pojazdu do sytuacji na drodze.

Drugim istotnym elementem jest wprowadzenie niepotrzebnego zaburzenia w odbiorze informacji przez kierowców i związanej z nią strata czasu na przeanalizowanie dwóch bardzo sprzecznych informacji – „przejście dla pieszych” czy może jednak „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów”.


ZNAKI DROGOWE POCHODZĄ ZE STRONY ZNAKIDROGOWE.INFO

Widok drogi przez kierującego pojazdem
Zdefiniowany problem – błędny przekaz informacji

Powiększenie fragmentu analizowanej sytuacji.

Widok drogi przez kierującego pojazdem
Zdefiniowany problem – błędny przekaz informacji

Pomimo interwencji u zarządzającego ruchem na drodze do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego nie doszło.


Jezdnia prawa – brak poprawy
Jezdnia lewa – brak poprawy

Prezentowany tutaj materiał stanowi wybrany poglądowo fragment z pełnego szkolenia w AKADEMI BRD

SZKOLENIA, KURSY, WYKŁADY, WARSZTATY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO.

POTRZEBUJESZ SZKOLEŃ Z ZAKRESU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA CIEBIE LUB TWOJEGO ZESPOŁU? HAŁUSZCZAK.INFO


Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie bez pisemnej zgody Właściciela. Nie wolno wykorzystać żadnej części powyższego materiału w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Właściciela.

Właściciel nie wyraża zgody na publikowanie powyższego materiału w jakiejkolwiek formie na szkoleniach, wykładach, warsztatach, konferencjach itp. prowadzonych w formie otwartej, zamkniętej, ogólnodostępnej lub ograniczonej na uczelniach, w urzędach, instytucjach, organach administracji rządowej itp. bez pisemnej zgody Właściciela.