Wybierz pracę, którą kochasz a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu.
Konfucjusz (551-479 p.n.e.) – chiński filozof

Mgr inż. Marcin Hałuszczak, ekspert ds. inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ekspertyz, doradztwa, analiz oraz projektów i szkoleń, pn:

hm PROGRES Marcin Hałuszczak,
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6/31
31-234 Kraków,
NIP 945-180-90-04

Wybrane osiągnięcia zawodowe:

 • Technikum Gospodarki Wodnej i Budownictwa Drogowego
  specjalności: Drogi i mosty kołowe (1993).

 • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu
  specjalność: Drogi, Ulice, Autostrady (2000).

 • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej,
  studia podyplomowe Inżynieria Ruchu Drogowego (2010).

 • Politechnika Krakowska – Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych oraz Instytut Ekspertyz Sądowych,
  studia podyplomowe Ekspertyza Wypadku Drogowego (2015) słuchacz .

 • Politechnika Krakowska – Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie,
  studia podyplomowe Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych (2017).

Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego:

certyfikat z dnia 29 kwietnia 2013 r. wydany przez Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej

certyfikat z dnia 05 maja 2016 r. wydany przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa

certyfikat z dnia 11 kwietnia 2019 r. wydany przez Ministra Infrastruktury


Wykładowca:

- na Kursie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu.

- na Kursie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Inżynierii Drogowej.