Przekaz dla kierujących pojazdami.

Jak w rzeczywistości może wyglądać uprzedzanie o miejscach na drodze w których kierujący powinni zachować szczególną ostrożność?

Na początek trochę zapisów z przepisów.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym a w niej podana definicja dotycząca szczególnej ostrożności.

Szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Zgodnie z zapisem „czerwonej księgi” (dla jeszcze niewtajemniczonych chodzi o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach) Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych  i warunki ich umieszczania na drogach.

Znaki ostrzegawcze stosuje się w celu uprzedzenia o takich miejscach na drodze, w których kierujący powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na występujące lub mogące występować w tych miejscach niebezpieczeństwo.

A jak w rzeczywistości może wyglądać takie właśnie uprzedzanie o miejscach na drodze w których kierujący powinni zachować szczególną ostrożność? Do analizy drogowo-ruchowej wezmę sytuację ze znakiem ostrzegawczy A-21 „tramwaj”.

A-21 tramwaj

Znak A-21 „tramwaj” ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe; umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe.


ZNAKI DROGOWE POCHODZĄ ZE STRONY ZNAKIDROGOWE.INFO

Widok drogi przez kierującego pojazdem
Zdefiniowany problem – brak widoczności znaku drogowego

„Poprawa bezpieczeństwa” polegała na poprawie widoczności znaku A-21 „tramwaj” a tym samym zapewnieniu uprzedzenia o takim miejscu na drodze, w których kierujący powinni zachować szczególną ostrożność.

Widok drogi przed poprawą
Widok drogi po POPRAWIE

Prezentowany tutaj materiał stanowi wybrany poglądowo fragment z pełnego szkolenia w AKADEMI BRD

SZKOLENIA, KURSY, WYKŁADY, WARSZTATY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO.

POTRZEBUJESZ SZKOLEŃ Z ZAKRESU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA CIEBIE LUB TWOJEGO ZESPOŁU? HAŁUSZCZAK.INFO


Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie bez pisemnej zgody Właściciela. Nie wolno wykorzystać żadnej części powyższego materiału w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Właściciela.

Właściciel nie wyraża zgody na publikowanie powyższego materiału w jakiejkolwiek formie na szkoleniach, wykładach, warsztatach, konferencjach itp. prowadzonych w formie otwartej, zamkniętej, ogólnodostępnej lub ograniczonej na uczelniach w urzędach, instytucjach, organach administracji rządowej itp. bez pisemnej zgody Właściciela.