Nadzór i utrzymanie stałej lub czasowej organizacji ruchu drogowego.

Planujemy zmienić np. stałą organizację ruchu drogowego wobec tego opracowujemy lub zlecamy opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego. Następnie taki projekt jest zatwierdzany wraz z wymaganymi opiniami a następnie kierowany do realizacji. Jeszcze tylko odbiór i zmiana stałej organizacji ruchu drogowego nastąpiła.

Od tej pory zaczyna biegnąć nieubłagalnie czas, czas na niekorzyść zarządzającego ruchem na drogach. Ta niekorzyść może się pojawić w przypadku braku ostatniego elementu w zarządzaniu ruchem na drogach jakim jest „nadzór i utrzymanie”, w naszym przypadku, stałej organizacji ruchu drogowego

W naszej sytuacji przekaz informacji dla kierujących pojazdami odbywa się za pomocą znaku kierunku i miejscowości (przykład z czerwonej księgi), który to znak posiada niepełną informację z uwagi na upływ czasu:

E-2a drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni (2)

E-2a „drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni” z nazwami dwóch miejscowości kierunkowych na jednym kierunku.

Nie jest to błahy problem. W przedmiotowym przypadku brak informacji o numerze dróg, a jesteśmy na obrzeżach centrum miasta, nie powinno wpłynąć aż tak negatywnie na sytuację drogową. Jednak wraz ze wzrostem prędkości i/lub zmianą geometrii drogi może pojawić się problem ze „strefą dylematu” w odbiorze informacji znaków drogowych.

Dodatkowo należy zauważyć, że brak albo niepełny „nadzór i utrzymanie” w przedmiotowej sytuacji może świadczyć, że nie tylko problem ten może dotyczyć znaków kierunku i miejscowości ale też pozostałych kategorii znaków np.: ostrzegawczych, zakazu, nakazu, itp.


ZNAK DROGOWY POCHODZI ZE STRONY ZNAKIDROGOWE.INFO

Widok drogi przez kierującego pojazdem
Zdefiniowany problem – błędny przekaz informacji

“Poprawa bezpieczeństwa” polegała na odtworzeniu znaków numeru dróg krajowych na znaku pionowym – drogowskazu E-2a z nazwami dwóch i trzech miejscowości kierunkowych na jednym kierunku.

Widok drogi przed poprawą
Widok drogi po POPRAWIE

Prezentowany tutaj materiał stanowi wybrany poglądowo fragment z pełnego szkolenia w AKADEMI BRD

SZKOLENIA, KURSY, WYKŁADY, WARSZTATY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO.

POTRZEBUJESZ SZKOLEŃ Z ZAKRESU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA CIEBIE LUB TWOJEGO ZESPOŁU? HAŁUSZCZAK.INFO


Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie bez pisemnej zgody Właściciela. Nie wolno wykorzystać żadnej części powyższego materiału w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Właściciela.

Właściciel nie wyraża zgody na publikowanie powyższego materiału w jakiejkolwiek formie na szkoleniach, wykładach, warsztatach, konferencjach itp. prowadzonych w formie otwartej, zamkniętej, ogólnodostępnej lub ograniczonej na uczelniach, w urzędach, instytucjach, organach administracji rządowej itp. bez pisemnej zgody Właściciela.